Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Thông báo mời thầu (Cung cấp tấm lót cho máy nghiền xi măng)

Cập nhật: 03/10/2019 11:27:15 SA


Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Cung cấp tấm lót cho máy nghiền xi măng", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí

Thông báo mời thầu:
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Cung cấp tấm lót cho máy nghiền xi măng", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 10/10/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

Thời điểm đóng thầu: 14h00'ngày 15/10/2019
Thời điểm mở thầu: 14h15'ngày 15/10/2019
Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:
Phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.
Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.
ĐT: 0220.3521.536 FAX: 0220.3821.098
Email: vuhuyquangtdh40@gmail.com
Hotline: 0904.267.986


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao

Vỏ bao

Xi măng PCB30-40

Vỏ bao xi măng PCB30-40

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com