Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Kết quả đấu thầu gói thầu "thuê nghiền đá vôi silic, đá vôi phi nguyên liệu làm phụ gia xi măng năm 2020”"

Cập nhật: 10/01/2020 2:41:41 CH


V/v: đăng tải thông tin kết quả đấu thầu

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn Quý công ty đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu gói thầu “thuê nghiền đá vôi silic, đá vôi phi nguyên liệu làm phụ gia xi măng năm 2020”.

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:

1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Đức Việt 568; Công ty cổ phần Đức Thiện; Công ty cổ phần thương mại Đức Thành.

2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:

     - Thuê nghiền đá vôi silic, đá vôi phi nguyên liệu làm phụ gia xi măng năm 2020.

     - Tổng số lượng: 830.000 tấn

     - Tổng trị giá trúng thầu: 28.631.680.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, sáu trăm ba mươi mốt triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

  - Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com