Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

slidenew2

10/09/2020 10:09:11 SA

V/v đăng tải thông tin nhu cầu thuê khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi nguyên liệu tại khu vực phía Nam mỏ đá vôi phần sâu phía Bắc Núi Han

slidenew2

04/08/2020 3:47:52 CH

V/v đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm gói thầu: Cung cấp bi thép cho các máy nghiền

slidenew2

24/07/2020 11:52:04 SA

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá HSDT của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả:

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com