Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

slidenew2

06/01/2020 5:00:20 CH

Về việc đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm Thạch cao nhân tạo (thạch cao phospho dạng bột) làm phụ gia xi măng

slidenew2

31/12/2019 9:12:53 CH

V/v đăng tải kết quả đấu thầu gói thầu “Cung cấp vỏ bao dán đáy PP đựng xi măng”

slidenew2

31/12/2019 9:07:43 CH

V/v đăng tải kết quả đấu thầu gói thầu “Cung cấp vỏ bao đựng xi măng”

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com