Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Thông báo mời thầu (khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi nguyên liệu tại khu vực phía Tây Nam mỏ đá vôi phần sâu Bắc Núi han năm 2020)

Cập nhật: 02/12/2019 3:22:58 CH


Về việc Đăng tải thông tin nhu cầu khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi nguyên liệu tại khu vực phía Tây Nam mỏ đá vôi phần sâu Bắc Núi han năm 2020

Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi nguyên liệu tại khu vực phía Tây Nam mỏ đá vôi phần sâu Bắc Núi han năm 2020 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng khai thác có quy mô tương tự, (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp), hồ sơ năng lực về phòng KHCL chậm nhất là ngày  04 /12/2019 để Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

Thời gian đóng thầu là  9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Thời gian mở thầu là  9 giờ 10  phút, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng KHCL – Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.382.1080          FAX: 0220.3821.098

Email: vannhan1986gmail.com             Điện thoại:  0902.036.555


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com