Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp bi thép cho các máy nghiền.

Cập nhật: 09/09/2019 7:57:55 SA


V/v đăng tải kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp bi thép cho các máy nghiền

Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp bi thép cho các máy nghiền.
Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi.
Giá trúng thầu: 15.391.475.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
Thời gian thực hiện gói thầu: trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao

Vỏ bao

Xi măng PCB30-40

Vỏ bao xi măng PCB30-40

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com