Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

slidenew2

14/08/2019 1:55:10 CH

Phụ lục 10 Lương thưởng 2018

slidenew2

14/08/2019 1:54:00 CH

Phụ lục 10 Lương thưởng 2016

slidenew2

14/08/2019 1:53:01 CH

Phụ lục 9 Báo cáo tài chính 2018 - cả năm

Vỏ Bao

Vỏ bao

Vỏ bao

Xi măng PCB30-40

Vỏ bao xi măng PCB30-40

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com