Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Định mức cấp phối cho vữa xây đối với xi măng PCB 30

Cập nhật: 16/08/2019 7:33:31 SA


Khi xây dựng các công trình lớn, quan trọng việc sử dụng xi măng Hoàng Thạch tốt nhất là theo hướng dẫn của người đã được đào tạo về chuyên môn. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu một số định mức cấp phối vật liệu cho vữa xây, trát và bê tông thông thườn

Cấp phối vật liệu cho 1mvữa tam hợp cát vàng
Cát có mô đun độ lớn ML > 2

 

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Vôi cục (kg)

Cát (m3)Vữa tam hợp cát vàng

10

65,07

109,14

1,17

25

112,01

92,82

1,14

50

207,3

74,46

1,11

75

291,03

51

1,09

100

376,04

29,58

1,06

 

Cấp phối vật liệu cho 1mvữa tam hợp cát mịn 
Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

 

 

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Vôi cục (kg)

Cát (m3)

 

Vữa tam hợp cát mịn

10

71,07

106,08

1,16

25

121,01

92,82

1,13

50

225,02

67,32

1,1

75

319,26

44,88

1,07

 

Cấp phối vật liệu cho 1mvữa xi măng cát vàng
Cát có mô đun độ lớn ML > 2

 

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa

XM (kg)

Cát (m3)

 

Vữa xi măng cát vàng

25

116,01

1,19

50

213,02

1,15

75

296,03

1,12

100

385,04

1,09

125

462,05

1,05

 

Cấp phối vật liệu cho 1mvữa xi măng cát mịn
Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

 

Loại vữa

Mác vữa

Vật liệu dùng cho 1 mvữa

XM (kg)

Cát (m3)

 

Vữa xi măng cát mịn

25

124,01

1,16

50

230,02

1,12

75

320,03

1,09

100

410,04

1,05


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com