Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp vỏ bao đựng xi măng

Cập nhật: 31/12/2019 9:09:13 CH


V/v đăng tải kết quả đấu thầu gói thầu “Cung cấp vỏ bao đựng xi măng”

1- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:

- Vỏ bao KPK đựng xi măng.

- Tổng giá trị trúng thầu: 78.408.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, bốn trăm linh tám triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 12 tháng kể từ khi hai bên ký hợp đồng.

- Văn bản phê duyệt: Quyết định số 4471/XMHT-VT ngày 27/12/2019. Xem chi tiết


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com