Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Thông báo mời thầu (Đất giàu sắt năm 2020)

Cập nhật: 25/11/2019 4:37:32 CH


V.v Đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm đất giàu sắt năm 2020

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm Đất giàu sắt năm 2020 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư chậm nhất là ngày 29/11/2019 để Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

Thời gian đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 02/12/2019

Thời gian mở thầu: 10 giờ 15 ngày 02/12/2019

Trong trường hợp Quý Công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch

Địa chỉ: Thị trấn Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3521.536   FAX: 0220.3821.098

Email: vuhung308@gmail.com

Hotline: 0989.400.666


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com