Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

slidenew2

26/08/2019 1:52:40 CH

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

slidenew2

14/08/2019 1:55:10 CH

Phụ lục 10 Lương thưởng 2018

slidenew2

14/08/2019 1:54:00 CH

Phụ lục 10 Lương thưởng 2016

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com