Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Thông báo mời thầu (thuê khai thác đá vôi đỉnh 1, đỉnh 4 mỏ Núi Han; Bốc xúc, vận chuyển đá vôi silic làm phụ gia xi măng tại cos + 170m đỉnh 1- Núi Han năm 2020)

Cập nhật: 11/12/2019 4:36:30 CH


Về việc Đăng tải thông tin nhu thuê khai thác đá vôi đỉnh 1, đỉnh 4 mỏ Núi Han; Bốc xúc, vận chuyển đá vôi silic làm phụ gia xi măng tại cos + 170m đỉnh 1- Núi Han năm 2020

Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thuê thuê khai thác đá vôi đỉnh 1, đỉnh 4 mỏ Núi Han; Bốc xúc, vận chuyển đá vôi silic làm phụ gia xi măng tại cos + 170m đỉnh 1- Núi Han năm 2020 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng khai thác có quy mô tương tự, (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp), hồ sơ năng lực về phòng KHCL chậm nhất là ngày  13/12/2019 để Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

Thời gian đóng thầu là  9  giờ  00 phút, ngày  17   tháng 12 năm 2019

Thời gian mở thầu là   9  giờ  10  phút, ngày  17  tháng 12 năm 2019

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng KHCL – Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị Xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.382.1080          FAX: 0220.3821.098

Email: vannhan1986@gmail.com             Điện thoại:  0902.036.555


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com