Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Thông báo mời thầu (Vỏ bao đựng xi măng)

Cập nhật: 09/12/2019 3:51:48 CH


V/v: Đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm trên website chính thức của Công ty. Gói thầu: Cung cấp vỏ bao đựng xi măng

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm Vỏ bao đựng xi măng cho sản xuất năm 2020, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư chậm nhất là ngày 11/12/2019 để Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

  • Thời điểm đóng thầu là 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2019.
  • Thời điểm mở thầu là 14 giờ 10 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2019.

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư – Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3521536           FAX: 0220.3821.098.

Email: tuanvudinhxmht@gmail.com; xmhoangthach79@gmail.com.

Hotline: 0904007818; 0913399085.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com