Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Thông báo mời thầu (Xỉ bông Tân Phú Xuân)

Cập nhật: 06/12/2019 7:46:30 SA


V.v đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm Xỉ bông Tân Phú Xuân làm phụ gia xi măng

Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm "Xỉ bông Tân Phú Xuân"  làm phụ gia xi măng, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu), về phòng Vật tư và chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 11/12/2019 để Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

Thời gian đóng thầu là  10 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Thời gian mở thầu là 10 giờ 15  phút, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư – Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, Phường Minh Tân, Thị Xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3521536        FAX: 0220.3821098

Email: Thanhconght10@gmail.com            Điện thoại:  0904250394


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com