Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Thông báo gia hạn thời gian đóng/mở thầu (Đá vôi nguồn xa năm 2020)

Cập nhật: 25/11/2019 4:38:32 CH


V.v gia hạn thời gian đóng/mở thầu Hồ sơ mời thầu cung cấp đá vôi nguồn xa năm 2020

Căn cứ theo thông báo mời thầu ngày 18/11/2019, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua đá vôi nguồn xa năm 2020; thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu là 10 giờ ngày 22/11/2019. Do chưa có đủ số lượng nhà thầu tham gia chào giá nên Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch thông báo gia hạn thời gian đóng/mở thầu gói thầu cung cấp đá vôi nguồn xa năm 2020 như sau:

Thời điểm đóng thầu là 10 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2019.

Thời điểm mở thầu là 10 giờ 15 phút ngày 27 tháng 11 năm 2019.

Đối với các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (nếu có), đề nghị Nhà thầu căn cứ các nội dung nêu trên để gia hạn bảo đảm dự thầu, sửa đổi hiệu lực của hồ sơ dự thầu và các vấn đề khác liên quan...phù hợp với thông báo gia hạn này.

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch

Địa chỉ: Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương

ĐT: 0220.3521.536   FAX: 0220.3821.098

Email: vuhung308@gmail.com

Hotline: 0989.400.666


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com