Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp tấm lót cho các máy nghiền xi măng"

Cập nhật: 06/11/2019 9:26:04 SA


V/v đăng tải kết quả đấu thầu

Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp tấm lót cho các máy nghiền xi măng.

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi.

Giá trúng thầu: 3.309.646.780 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT 10%)

(Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm lẻ chín triệu, sáu trăm bốn mươi sáu ngàn, bảy trăm tám mươi đồng).

Thời gian giao hàng: chậm nhất là ngày 10/01/2020.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com