Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Thông báo mời cung cấp giải pháp kỹ thuật và báo giá "khôi phục và nâng cấp hệ thống năng lượng online"

Cập nhật: 10/01/2020 8:10:55 SA


Hiện nay phòng Công nghệ thông tin đang triển khai tìm kiếm đối tác để khôi phục và nâng cấp hệ thống năng lượng online

Hiện tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đã triển khai hệ thống quản lý năng lượng online tuy nhiên hệ thống hiện tại đang gặp lỗi nên đã dừng hoạt động từ ngày 13/12/2019 nên Công ty đang có nhu cầu khôi phục hệ thống và nâng cấp phần mềm quản lý năng lượng online nhằm đảm bảo các tiêu chí chi tiết mổ tả trong phụ lục đính kèm.

Các đơn vị quan tâm, có năng lực gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, Giải pháp kỹ thuật và báo giá về phòng Công nghệ Thông tin chậm nhất là ngày 22/01/2020 để công ty lựa chọn đơn vị có giải pháp tốt nhất tham gia nâng cấp hệ thống.

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Công nghệ Thông tin – Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Phường Minh tân, thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0363296528

Email: nguyenvanduong.xmht@gmail.com


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com