Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

(Gói 1) Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thuê nghiền đá vôi silic, đá vôi phi nguyên liệu làm phụ gia xi măng năm 2020, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng khai thác có quy mô tương tự, (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp), hồ sơ năng lực về phòng KHCL chậm nhất là ngày 16 /12/2019 để Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

Thời gian đóng thầu là  14  giờ 30 phút , ngày 18  tháng 12 năm 2019

Thời gian mở thầu là  14  giờ  40  phút, ngày 18  tháng 12 năm 2019

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng KHCL – Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.382.1080          FAX: 0220.3821.098

Email: vannhan1986@gmail.com             Điện thoại:  0902.036.555

(Gói 2) Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thuê bốc xúc, vận chuyển đá vôi Silic và đá phi nguyên liệu làm phụ gia xi măng từ cos-10m÷cos-50m mỏ đá vôi phần sâu phía bắc Núi han về mỏ G1 năm 2020 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng khai thác có quy mô tương tự, (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp), hồ sơ năng lực về phòng KHCL chậm nhất là ngày 16/12/2019 để Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.

Thời gian đóng thầu là 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2019

Thời gian mở thầu là 9 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2019

Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng KHCL – Công ty xi măng VICEM Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.382.1080 FAX: 0220.3821.098 Email: vannhan1986@gmail.com Điện thoại: 0902.036.555


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com