Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp giấy kraft lót trong cho sản xuất vỏ bao xi măng"

Cập nhật: 04/02/2020 5:18:50 CH


V.v đăng tải thông tin đấu thầu

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng cảm on Quý Công ty đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu "Cung cấp giấy kraft lót trong cho sản xuất vỏ bao xi măng".

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:

1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Tuấn Tài.

2. Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:

- Cung cấp giấy kraft lót trong cho sản xuất vỏ bao xi măng.

- Tổng trị giá trúng thầu: 11.968.000.000 đồng (Mười một tỷ, chín trăm sáu tám triệu đồng).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ khi hai bên ký hợp đồng,


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com