Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn Quý công ty đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu gói thầu thuê Bốc xúc, vận chuyển đá vôi Silic và đá phi nguyên liệu làm phụ gia xi măng từ cos-10m÷cos-50m mỏ đá vôi phần sâu phía bắc Núi han về mỏ G1 năm 2020.

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:

  1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại Đức Thành

2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:

- Bốc xúc, vận chuyển đá vôi Silic và đá phi nguyên liệu làm phụ gia xi măng từ cos-10m÷cos-50m mỏ đá vôi phần sâu phía bắc Núi han về mỏ G1 năm 2020.

- Tổng số lượng: Bốc xúc, vận chuyển:  300.000 tấn

- Tổng trị giá trúng thầu: 5.610.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm mười triệu đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com