Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

slidenew2

04/11/2018 12:00:00 SA

Về việc ban hành Quy chế công tác ATLĐ - VSLĐ - PCCN - BVMT

slidenew2

04/11/2018 12:00:00 SA

Về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng

slidenew2

04/11/2018 12:00:00 SA

Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com