Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Thông báo mời chào hàng (Vải vụn, da giầy vụn)

Cập nhật: 18/02/2020 8:41:12 SA


Về việc đăng tải nhu cầu mua sắm Vải vụn, da giầy vụn...

Thông báo mời chào hàng:
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Vải vụn, da giầy vụn (đã nghiền qua, sơ chế) phục vụ sản xuất", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp nhiên liệu gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 hoặc 2019 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư chậm nhất là ngày 21/02/2020 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi đơn hàng.

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ: 10h30' ngày 24/02/2020

(Hồ sơ chào giá nhận sau thời hạn trên sẽ không được xem xét và bị loại)
Trong trường hợp Quý công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:
Phòng Vật tư - Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.
Địa chỉ: Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương.
ĐT: 0220.3521.536 FAX: 0220.3821.098
Email: Tuyenkhht@gmail.com
Hotline: 0984.839.504


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com