Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Điều chỉnh thông báo mời chào giá (cung cấp vải vụn, da giầy vụn)

Cập nhật: 07/10/2019 9:33:54 SA


Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch đã có thông báo mời chào giá"Cung cấp vải vụn, da giầy vụn làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker" như sau:

Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm Vải vụn, da giầy vụn dùng làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker, kính mời các Nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 10/10/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi đơn hàng.
Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ: 15h00' ngày 11/10/2019.
Nay do nhu cầu cần phục vụ cho sản xuất xi măng Công ty Xi măng VICEM Hoàng Thạch thông báo điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ chào giá như sau:
Nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 08/10/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi đơn hàng.
Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá là: 15h00' ngày 09/10/2019.  
(Hồ sơ chào giá nhận được sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét và bị loại)
Các nội dung khác tại thông báo ngày 02/10/2019 vẫn giữ nguyên không thay đổi


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao

Vỏ bao

Xi măng PCB30-40

Vỏ bao xi măng PCB30-40

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com