Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp nhựa tráng PP cho sản xuất vỏ bao xi măng"

Cập nhật: 05/02/2020 8:04:54 SA


V/v đăng tải thông tin kết quả đấu thầu

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn Quý công ty đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu gói thầu “Cung cấp nhựa tráng PP cho sản xuất vỏ bao xi măng.

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:

1- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần nhựa, bao bì Ngân Hạnh

2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:

     - Cung cấp nhựa tráng PP cho sản xuất vỏ bao xi măng.

     - Tổng trị giá trúng thầu: 3.039.850.000 đồng (Ba tỷ, không trăm ba chín triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).

3- Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 03 tháng kể từ khi ký hợp đồng.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com