Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp than nhập khẩu"

Cập nhật: 18/10/2019 9:00:16 SA


Về việc đăng tải kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp than nhập khẩu"

Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp than nhập khẩu.

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Tuấn Sơn 558

2. Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:

- Cung cấp than nhập khẩu.

- Tổng giá trị trúng thầu: 75.141.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn).

Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 05 tháng kể từ khi hai bên ký hợp đồng.

- Văn bản phê duyệt: Quyết định số 3529/XMHT-VT ngày 15/10/2019.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com