Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Kết quả đấu thầu gói thầu "Cung cấp xỉ hạt lò cao" làm phụ gia xi măng

Cập nhật: 28/10/2019 3:30:18 CH


Về việc đăng tải thông tin kết quả đấu thầu "Cung cấp xỉ hạt lò cao" làm phụ gia xi măng

Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn Quý công ty đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu gói thầu "Cung cấp xỉ hạt lò cao" làm phụ gia xi măng.

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:

1 - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH VN Tân Hồng Hà

2 - Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:

     - Xỉ hạt lò cao.

     - Tổng trị giá trúng thầu: 6.072.000.000 đồng (Sáu tỷ, không trăm bẩy hai triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT 10%.

     - Thời gian thực hiện hợp đồng : 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Khối lượng hàng giao hàng tháng theo nhu cầu sản xuất thực tế của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com