Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
Hot line: 02203 821 092
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

  • Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"thạch cao Phospho dạng bột" , kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp m
slidenew2

09/09/2019 7:53:29 SA

V/v đăng tải kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp bi thép cho các máy nghiền

slidenew2

06/09/2019 3:09:22 CH

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Bao Jumbo, Siling, PK" để đóng bao xi măng, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thu

slidenew2

04/09/2019 3:45:39 CH

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"thạch cao thiên nhiên" làm phụ gia…

Vỏ Bao

Vỏ bao

Vỏ bao

Xi măng PCB30-40

Vỏ bao xi măng PCB30-40

Địa chỉ: Khu 2 Bích Nhôi - Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com