Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Kết quả đấu thầu gói thầu "Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá sét mỏ G7 làm nguyên liệu xi măng năm 2020"

Cập nhật: 10/01/2020 2:40:24 CH


V/v: đăng tải thông tin kết quả đấu thầu

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn Quý công ty đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu gói thầu Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá sét mỏ G7 làm nguyên liệu xi măng năm 2020.

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:

  1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Triệu Vương

2- Phạm vi cung cấp và giá trúng thầu cụ thể như sau:

- Khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá sét mỏ G7 làm nguyên liệu xi măng năm 2020.

- Tổng số lượng: Khai thác, bốc xúc, vận chuyển:  292.603 tấn.  

- Tổng trị giá trúng thầu: 6.813.846.061 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm mười ba triệu, tám trăm bốn sáu nghìn, không trăm sáu mươi mốt đồng)

- Thời gian thực hiện: 12 tháng

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com