Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Thông báo nhu cầu mua sắm "Xỉ nhiệt điện làm phụ gia xi măng"

Cập nhật: 17/02/2020 3:05:35 CH


Về việc đăng tải thông tin nhu cầu mua sắm Xỉ nhiệt điện làm phụ gia xi măng

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm xỉ nhiệt điện làm phụ gia xi măng, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư chậm nhất là ngày 21/02/2020 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu. 

Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 25/02/2020.

Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15 phút ngày 25/02/2020.

Trong trường hợp Quý Công ty cần thêm thông tin hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Phòng Vật tư – Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Địa chỉ: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0220.3521536     Fax: 0220.3821.098

Email: Thanhconght10@gmail.com

Hotline:  0904250394.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com