Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

ĐÁ XÂY DỰNG

Kích thước lỗ sàng (mm)

Lượng sót tích luỹ trên sàng, % khối lượng, ứng với kích thước hạt liệu lớn nhỏ nhất và lớn nhất (mm)

Loại: 5 ÷ 10

Loại: 10 ÷ 20

Loại: 20 ÷ 40

5

≥ 90

-

-

10

≤ 5

≥ 90

-

20

-

≤ 5

≥ 90

40

-

-

≤ 5
Chủng loại đá xây dựng

Khối lượng thể tích xốp (g/cm)

Loại: 5 ÷ 10

1,350 ÷ 1,600

Loại: 10 ÷ 20

1,300 ÷ 1,550

Loại: 20 ÷ 40

1,250 ÷ 1,450


- Khối lượng riêng ≥ 2,650 g/cm3.
- Hàm lượng bùn, sét ≤ 1%.
- Hàm lượng hạt thoi dẹt ≤ 15%.
- Độ hút nước ≤ 2%.
- Độ ẩm ≤ 1%

Các sản phẩm khác

Chúng tôi cam kết chất lượng xi măng luôn là mục tiêu cũng như Chiến lược của Công ty

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com