Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 


Hoàng Thạch 40 năm - Tiên phong - Kiến tạo - Đổi mới

Hoàng Thạch tuổi 35

Hoàng Thạch tuổi 30

Hoàng Thạch tuổi 25

Giới thiệu công ty

Hà Giang 2014

Vicem Hoàng Thạch tự hào vị thế hàng đâu

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com