Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 


Vicem Hoàng Thạch tự hào vị thế hàng đâu

Hoàng Thạch tuổi 25

Hoàng Thạch tuổi 30

Hoàng Thạch tuổi 35

Giới thiệu công ty

Hà Giang 2014

Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2 - Phường Minh Tân - Thị xã Kinh Môn - Hải Dương

Tel: (+84) 02203 821 092

Fax: (+84) 02203 821 098

Website: www.ximanghoangthach.com

Email: contact@ximanghoangthach.com