Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp "dịch vụ Bảo hiểm xe cơ giới năm 2024"

Cập nhật: 07/05/2024 2:46:28 CH


V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

1. Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty Bảo Việt Hải Dương.
2. Địa chỉ: số 89 Đại lộ Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
3. Giá trị (chưa bao gồm thuế GTGT): 459.589.239 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi chín triệu năm trăm tám mươi chín nghìn hai trăm ba chín đồng)
4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
6. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25