Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG NHỰA TẠO SỢI PP

Cập nhật: 05/06/2024 8:22:24 SA


Mua nhựa tạo sợi PP theo số thông báo: VT20240605-01

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm nhựa tạo sợi PP” theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ ngày 05/06/2024 đến 14 giờ 00 phút ngày 13/06/2024

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 14 giờ 00 phút ngày 13/06/2024.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): 14 giờ 15 phút ngày 13/06/2024.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25