Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 06/06/2024 10:18:15 SA


Cung cấp bộ ống lồng đúc 423.CN150

- Theo Thông báo mời chào hàng số: VT20240529-01 đối với gói mua sắm: Cung cấp bộ ống lồng đúc 423.CN150.

- Tên đơn vị được lựa chọn:  Công ty TNHH Cơ khí Sông Hồng, với tổng giá trị là: 1.562.880.000 VNĐ, chưa bao gồm thuế GTGT.

- Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dư­ơng).

- Thời gian giao hàng: trong vòng 03 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25