Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG SỐ: VT20240620-01

Cập nhật: 20/06/2024 11:13:33 SA


Cung cấp đất giàu sắt các tháng cuối năm 2024

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm đất giàu sắt các tháng cuối năm 2024” theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ ngày 20/06/2024 đến 10 giờ 00 phút ngày 27/06/2024.

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 10 giờ 00 phút ngày 27/06/2024.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng (nếu đủ số lượng Thư chào hàng).


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25