Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo tiếp tục phát hành Thư mời chào hàng vàgia hạn thời gian nộp Thư chào hàng

Cập nhật: 22/06/2024 6:44:21 CH


Cung cấp tấm lót cho các máy nghiền xi măng

Theo thông báo mới chào hàng số VT20240611-01 v/v mời chào hàng cạnh tranh “Cung cấp tấm lót cho các máy nghiền xi măng” phát hành ngày 11/6/2024, theo đó thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng là 15 giờ 00 phút ngày 20/6/2024.

Tuy nhiên, đến thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng (15 giờ 00 phút ngày 20/6/2024), do chưa đủ số lượng nhà cung cấp nộp Thư chào hàng, nên Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch xin thông báo:

1. Tiếp tục phát hành Thư mời chào hàng và gia hạn thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng đến 10 giờ 00 phút ngày 28/6/2023.

2. Thời gian mở Thư chào hàng: Dự kiến trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng (sau khi gia hạn).

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo và kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

 


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25