Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG (SỐ: VT20240614-01)

Cập nhật: 27/06/2024 9:53:18 SA


V/v Cung cấp vỏ bao đựng xi măng đóng bao tại miền Trung

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói mua sắm “Cung cấp vỏ bao đựng xi măng đóng bao tại miền Trung” như sau:

- Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty CP Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng, với tổng giá trị là 15.570.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng) chưa bao gồm thuế GTGT.

- Địa điểm giao hàng: Hàng được giao trên phương tiện của bên Bán tại các địa điểm đóng bao, xuất hàng của bên Mua tại các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung bộ của Việt Nam.

- Thời gian giao hàng: Kể từ khi hai bên ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2024.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo./.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25