Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 27/06/2024 10:10:19 SA


Cung cấp nhựa tạo sợi PP phục vụ sản xuất theo số thông báo mời chào hàng số VT20240605-01 ngày 05/06/2024

- Tên đơn vị được lựa chọn cung cấp nhựa tạo sợi PP phục vụ sản xuất: Công ty CP Kanetora với tổng giá trị chưa bao gồm thuế GTGT 10.545.200.000 đồng.

- Địa điểm giao hàng: kho của XNBB Vĩnh Tuy tại Hà Nội.

- Thời gian tiến độ giao hàng: theo Thư mời chào hàng của bên mua và Thư chào chào hàng của bên bán.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25