Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG (SỐ: VT20240605-02)

Cập nhật: 01/07/2024 3:59:10 CH


V/v Cung cấp than cám tương đương 5b.1

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói mua sắm “Cung cấp than cám tương đương 5b.1” như sau:

- Tên đơn vị được lựa chọn: Liên danh IPECO-AMC với tổng giá trị là 121.275.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) đã bao gồm thuế GTGT 10%.

- Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại cảng nhập của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

- Thời gian giao hàng: 90 ngày kể từ khi hai bên ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo./.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25