Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu Sửa chữa thay thế tấm lót con lăn M, tấm lót bàn nghiền cho máy nghiền 1631RM01 theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.
Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0220.3821092; Fax: 0220.3821098.
Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này lên website của Công ty đến 14 giờ 00 phút ngày 15/7/2024.
Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 14 giờ 00 phút ngày 15/7/2024.
Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): 14 giờ 10 phút ngày 15/7/2024.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25