Các phòng ban

Phòng Tổ chức - Lao động

    Chức năng quản lý, tổ chức, đào tạo lao động, pháp chế, tiền lương và các chế độ chính sách đối với người lao động nhằm phục vụ sản xuất kinh doah đạt hiệu quả cao nhất. Đề xuất với Giám đốc về lĩnh vực tổ chức kết cấu bộ máy làm việc và bố trí nhân sự trong Công ty, đảm bảo đúng người đúng việc.

Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính

    Có chức năng quản lý tài chính, giám sát mọi hoạt động kinh tế, tài chính trong Công ty, tổ chức, chỉ đạo thực hiện công các kế toán, thống kê kinh tế và hoạch toán kinh tế của Công ty theo cơ chế quản lý mới.

Phòng Kế Hoạch

    Giúp Giám đốc quản lý, lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, sửa chữa (lớn, vừa và nhỏ) thiết bị, công trình kiến trúc, tiến hành hợp đồng kinh tế với các chủ thể trong và ngoài Công ty. Ngoài ra còn giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiểu quả kinh tế cao nhất. 

Văn Phòng

    Là đơn vị trực thuộc Công ty, giúp Giám đốc Công ty quản lý nghiệp vụ và tài sản thuộc các lĩnh vực: Hành chính - Quản trị, văn thư-lưu trữ; Thi đua-khen thưởng, Tuyên truyền; công tác đối ngoại, Quản lý mạng thông tin nội bộ… Quản lý công văn tài liệu, rà soát trước khi ban hành. Hướng dẫn các đơn vị trong Công ty thực hiện đúng các quy chế về công văn giấy tờ. 

Phòng Vật tư

    Thực hiện việc mua sắm vật tư (nguyên vật liệu, máy móc, phụ tùng…), tiếp nhận hàng hoá nội địa và nhập khẩu, đặt gia công chế tạo thiết bị phụ tùng phục vụ sửa chữa nhằm đảm bảo duy trí sản xuất liên tục. Nắm vững giá cả để mua sắm các loại vật tư, tham gia cùng các đơn vị lập định mức,dự trù nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế.

Phòng Thẩm Định

    Giúp Giám đốc thẩm định, kiểm tra và đánh giá những công việc thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, sửa chửa lớn thiết bị công nghệ, công trình kiến trúc. Trên cơ sở  kết quả thẩm định, phòng Thẩm định có trách nhiệm lập báo cáo trình Giám đốc về kết quả đó.

Phòng Y tế

    Giúp Giám đốc quản lý chăm sóc sức khoẻ, khám, điều trị và cấp cứu cho cán bộ công nhân viên theo khả năng chuyên môn và phân cấp của ngành Y tế, tổ chức phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường và các hoạt động y tế khác của Công ty. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ hàng năm cho Cán bộ Công nhân viên.

Phòng Bảo vệ - Quân sự

    Tham mưu cho Giám đốc Công ty tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự, quản lý hộ khẩu, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ bể bơi, thực hiện công tác quân sự của Công ty theo quy định của nhà nước.

Phòng Đời sống

    Giúp Giám đốc quản lý, tổ chức, phục vụ ăn ca cho Cán bộ Công nhân viên trong Công ty, phục vụ bữa ăn cho khách đến làm việc, cấp phát độc hại hàng tháng cho Cán bộ Công nhân viên.

Phòng Điều Hành Trung Tâm

    Chỉ đạo vận hành liên động toàn bộ hệ thống thiết bị trong dây chuyền sản xuất xi măng hoặc cục bộ từng công đoạn: Nguyên liệu, Lò nung, Nghiền than, Nghiền xi măng.v.v... Đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục, có hiệu quả. Tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo việc điều độ kế hoạch sản xuất giữa các đơn vị phù hợp với kế hoạch sản xuất của Công ty. Trực tiếp điều hành sản xuất thông qua hệ thống điều hành đảm bảo sản xuất liên tục không bị gián đoạn.

Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ

     Thực hiện các công tác liên quan đến tiêu thụ, bán sản phẩm do Công ty sản xuất, có trách nhiệm chính trong việc giúp Giám đốc Công ty hoạch định chính sách tiêu thụ, tổ chức bán hàng tại Công ty và cung ứng cho các nhà phân phối. Chỉ đạo về mặt nghiệp vụ đối với các nhà phân phối, các đại diện tiêu thụ, tiếp thị, thu nhận thông tin, dự báo khả năng và năng lực thị trường qua từng thời gian kế hoạch nhằm tiêu thụ sản phẩm cao nhất và mở rộng thị trường.

Phòng Xây dựng Cơ bản

    Với chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm: cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới các chi tiết, hạng mục công trình trong Công ty, nhằm đảm bảo đúng quy trình quản lý đầu tư xây dựng hiện hành, trực tiếp kiểm tra, theo dõi, quản lý vệ sinh công nghiệp và môi trường, bảo dưỡng các hạng mục công trình, cải tạo nhằm đảm bảo quá trình vận hành sản xuấtt an toàn cho Công ty.

Phòng Thí nghiệm

    Kiểm tra và xác định chất lượng nguyên, nhiên, vật liệu, phụ gia, kiểm tra chất lượng từng công đoạn sản xuất và thành phẩm  của Công ty theo tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn cơ sở, duy trì hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO – 9001. 

Phòng Kỹ Thuật Cơ - Điện

    Quản lý chuyên sâu kỹ thuật các thiết bị cơ điện, tự động hoá và động lực trong toàn Công ty, quản lý danh mục chủng loại, số lượng vật tư phụ tùng thiết bị cần cho dự phòng trong quá trình sửa chữa và sản xuất hàng năm của Công ty, theo dõi, giám sát lắp đặt. Chạy thử toàn bộ thiết bị dây chuyền sản xuất chính và thiết bị phụ trợ trong Công ty. Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về các giải pháp kỹ thuật trong qúa trình vận hành, bảo dưỡng, bảo quản thiết bị cơ điện - động lực trong dây chuyền sản xuất, vận hành liên tục, ổn định, đồng bộ để đạt hiệu quả cao nhất. 

Phòng Kỹ thuật Sản xuất

    Quản lý chuyên sâu về kỹ thuật công nghệ, tiến bộ kỹ thuật để sản xuất Clanh-ke, xi măng từ các nguyên liệu đá vôi, đá sét, thạch cao, than, dầu, các loại phụ gia, quản lý mẫu mã vỏ bao và các vật tư khác đảm bảo chất lượng sản phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao nhất. Tham mưu cho Giám đốc Công ty về các tiến bộ khoa học, xây dựng các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học vào sản xuất. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan về lĩnh vực công nghệ phân tích hoá, lý xác định các thành phần hoá học có trong nguyên liệu để tính toán phối liệu nhằm đáp ứng theo yêu cầu sản xuất đề ra.

Phòng Kỹ thuật Mỏ

    Quản lý chuyên sâu về lĩnh vực khai thác đá vôi, đá sét, vận tải và chỉ đạo công tác nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các xưởng Xe máy và Khai thác, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Lập kế hoạch khai thác, sửa chữa thiết bị, lập đơn hàng vật tư để phục vụ cho việc khai thác.

Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường

    Giúp Giám đốc Công ty quản lý chuyên sâu về công tác kỹ thuật an toàn lao động., vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, bảo hộ lao động đúng với quy định của công ty. Duy trì quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO-14001:2004. Lập kế hoạch và kiểm tra đôn đốc hàng năm các đơn vị trong Công ty thực hiện việc huấn luyện ATLĐ-VSLĐ và bảo vệ môi trường, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ công nhân viên trong Công ty

Tổng Kho

    Quản lý, cấp phát, thu hồi, vật tư, bảo quản thiết bị, phụ tùng, nguyên, nhiên vật liệu, dầu mỡ và các mặt hàng khác phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng nội quy bảo quản, cấp phát ở từng kho vật tư cho phù hợp với yêu cầu bảo quản của từng loại thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu.

Xưởng Xi Măng

    Giúp Giám đốc vận hành và quản lý thiết bị từ khâu vận chuyển Clanh-ke, Thạch cao, phụ gia đến máy nghiền, vận chuyển xi măng bột vào Xilô, đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục, đồng bộ, an toàn nhằm nâng cao năng suất chất lượng. Tổ chức bốc xúc, vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu tại cảng đưa về kho và vận hành thiết bị xuất Canh-ke.

Xưởng Lò Nung

    Phối hợp với phòng Điều hành Trung Tâm tổ chức vận hành hệ thống thiết bị trong phạm vi của đơn vị quản lý để đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục, đồng bộ, an toàn nhằm sản xuất Clanh-ke có chất lượng tốt, hiệu quả cao. Lập kế hoạch báo cáo với ban Giám đốc về tình trạng hoạt động, tình trạng thiết bị của công đoạn Lò Nung để lịp thời chỉnh sửa thay thế. 

Xưởng Nguyên liệu

    Quản lý toàn bộ tài sản, vật tư, lao động của đơn vị mình, tổ chức vận hành các thiết bị từ máy đập đá vôi, đá sét, hệ thống vận chuyển đến kho đồng nhất sơ bộ, hệ thống cấp phụ gia điều chỉnh nguyên liệu, đồng thời phối hợp với phòng Điều hành Trung Tâm tổ chức vận hành hệ thống thiết bị nghiền liệu và đồng nhất bột liệu trong phạm vi xưởng quản lý. Đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục, đồng bộ, an toàn, phục vụ cho sản xuất Clanh-ke với chất lượng và năng suất cao nhất.

Xưởng Đóng bao

    Ngoài chức năng nhiệm vụ đóng bao sản phẩm, quản lý tài sản, vận hành các thiết bị trong dây chuyền được giao còn phối hợp với phòng Kinh doanh để tổ chức xuất hàng cho 3 loại phương tiện là Đường sắt, Đuờng thuỷ, Đường bộ, đảm bảo chất lượng, số lượng đúng chủng loại và an toàn lao động, đáp ứng kịp thời cho khách hàng.

Xưởng Cơ Khí

    Thực hiện việc sửa chữa, lắp đặt, gia công, chế tạo, phục hồi thiết bị, nắm vững các thiết bị của dây chuyền sản xuất trong lĩnh vực cơ khí, đảm bảo các thiết bị hoạt động liên tục, an toàn, ổn định. Phối hợp với các đơn vị theo dõi hoạt động của các thiết bị, tìm ra nguyên nhân sự cố, đề xuất ý kiến với lãnh đạo Công ty biện pháp khắc phục xử lý kịp thời.

Xưởng Điện-Điện Tử

    Xưởng Điện-Điện tử là đơn vị trực thuộc Công ty có chức năng quản lý toàn bộ tài sản, lao động và tổ chức vận hành, sửa chữa các thiết bị thuộc hệ thống cung cấp điện, hệ thống máy lạnh và hệ thống đo lường điều khiển, đảm bảo cho các thiết bị hoạt động liên tục ổn định. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa mạng thông tin nội bộ của Công ty.

Xưởng Nước

    Quản lý hệ thống cấp nước phục vụ cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Nắm vững nguồn nước, khả năng cung cấp để tổ chức vận hành và xử lý nước, điều phối nước hợp lý.

Xưởng Xe Máy

    Lập kế hoạch vận tải đá vôi, đá sét, Clanh-ke, phụ gia, vật tư…Quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị xe máy (ôtô tải, máy xúc, xe cẩu…) và các thiết bị máy móc khác nhằm phục vụ sản xuất. Quản lý, vận hành các trạm máy phát điện để sẵn sàng cấp điện khi có sự cố điện lưới.  

Xưởng Khai Thác

    Có chức năng quản lý lao động, sửa chữa các loại máy xúc, máy ủi, máy nén khí, máy khoan và các thiết bị khác để tổ chức khai thác, bốc xúc đá vôi, đá sét theo kế hoạch được giao. Khảo sát, đo đạc để làm cơ sở cho việc khai thác và lập hộ chiếu khoan nổ mìn theo đúng quy trình quy phạm khai thác.
Ban QLDA xi măng HT3

    Ban QLDA xi măng Hoàng Thạch 3 là đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp quản lý thực hiện dự án và chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ban QLDA có nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định; Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình.... 

Phòng Công nghệ Thông tin

    Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty. Quản lý hệ thống thông tin của Công ty.

Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề xuất, làm đầu mối triển khai ứng dụng CNTT với nội dung và thời hạn phù hợp với các mục tiêu phát triển ngắn hạn, dài hạn của Công ty.

Nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Việt Nam

    Nhà máy vật liệu chịu lửa Kiềm tính Việt Nam là đơn vị trực thuộc Công ty xi măng Hoàng Thạch hoạt động và sản xuất trên địa bàn Bắc Ninh, có chức năng sản xuất, kinh doanh sản phẩm vật liệu chịu lửa các loại, xây dựng và lắp đặt các loại lò công nghiệp, dân dụng. Nhà máy vật liệu chịu lửa Kiềm tính tự quản lý, sử dụng người lao động cũng như về dây chuyền sản xuất của đơn vị mình.

Xí nghiệp bao bì Vĩnh Tuy

    Xí nghiệp bao bì Vĩnh Tuy là đơn vị trực thuộc Công ty xi măng Hoàng Thạch hoạt động và sản xuất trên địa bàn Hà Nội, có chức năng sản xuất kinh, doanh bao bì phục vụ sản xuất xi măng, công nghiệp và dân dụng.           

Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh