Giá bán quy định theo thời điểm, cho từng tuyến vận tải, trong khung giá do Tổng công ty xi măng Việt Nam quy định, bao gồm:
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh