Hiện nay Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xúc tiến bán hàng, quảng bá thương hiệu qua các kênh sau:
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh