Khách hàng mang hóa đơn đến bộ phận điều độ xuất hàng của Trung tâm tiêu thụ xi măng để đăng ký phương tiện nhận hàng. Bộ phận điều độ tiếp nhận và viết phiếu xuất hàng và chuyển vào cổng bảo vệ.
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh