Vỏ bao xi măng Hoàng Thạch mới
Giấy chứng nhận hợp quy
Hiện nay, ngành xi măng Việt Nam ngày càng lớn mạnh, mục tiêu phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, đảm bảo cả hiệu quả kinh doanh và bảo vệ môi trường
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dây truyền sản xuất xi măng
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2017
Báo cáo công bố thông tin bất thường của Doanh nghiệp
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2017
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2017.
Báo cáo Tài chính của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch (Phụ lục 10)
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh