Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2016
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2016
Ngày 21/4, tại Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, Đoàn thanh niên Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty xi măng Hoàng Thạch lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, Đoàn thanh niên Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch lại triển khai các hoạt động chỉnh trang, tạo màu sắc, không khí vui xuân quanh khu vực làm việc của Công ty.
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) năm 2015
Trại sáng tác nhiếp ảnh tại Công ty Vicem Hoàng Thạch
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2015
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh