Kết quả đấu thầu gói thầu (Cung cấp Magnesite 97 điện chảy)
Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp búa đập đá vôi PP2533
Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp phụ gia công nghệ dùng cho sản xuất xi măng rời
Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp bê tông chịu nhiệt
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua"hạt nhựa tạo sợi PP cho sản xuất vỏ bao xi măng", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 07/05/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua"hạt nhựa tráng PP cho sản xuất vỏ bao xi măng", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 07/05/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đã thông báo mời thầu, gói thầu" Cung cấp băng tải các loại", thời điểm đóng thầu là 14h00' ngày 26-04-2018; thời điểm mở thầu là 14h10' ngày 26-04-2018.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Magnesite 97 điện chảy", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 02/05/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp Tấm lót XP, XR các loại
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Băng tải các loại", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 23/04/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh