Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Xỉ nhiệt điện"làm phụ gia xi măng, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 22/01/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Căn cứ quyết định số 184/XMHT-VT&CCƯ ngày 15/01/2019 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói "Cung cấp búa đập đá vôi PP2533"
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua Than cám tương đương 4a.1.Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực gửi bản chụp Đăng kí kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt quy hoạch kinh doanh chế biến than của cấp có thẩm quyền, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 18/01/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi đơn hàng.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua Trục treo búa.Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 21/01/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi đơn hàng.
Căn cứ quyết định số 161/XMHT-VT&CCƯ ngày 14/01/2019 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói "cung cấp vỏ bao đựng xi măng"
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua"hạt nhựa tạo sợi PP cho sản xuất vỏ bao xi măng", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp)... về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 11/01/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua"hạt nhựa tráng màng PP cho sản xuất vỏ bao xi măng", kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng chào giá gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp)... về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 11/01/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.
Kết quả gói thầu(Cung cấp dầu FO-1%S)
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thuê thuê bốc xúc đá xây dựng thành phẩm tại trạm nghiền lên phương tiện và vận chuyển đá xây dựng đến cầu rót đổ xuống xà lan năm 2019 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng khai thác có quy mô tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu), hồ sơ năng lực về phòng KHCL chậm nhất là ngày 24/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thuê nghiền đá vôi silic, đá vôi phi nguyên liệu làm phụ gia xi măng năm 2019 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2017 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng khai thác có quy mô tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu), hồ sơ năng lực về phòng KHCL chậm nhất là ngày 24/12/2018 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh