Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua Xỉ nhiệt điện làm phụ gia cho sản xuất xi măng, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2016 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 27/11/2017 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua Đất giàu sắt năm 2018 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2016 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu), hồ sơ năng lực về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 27/11/2017 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua Đá vôi nguồn xa năm 2018 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2016 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp), hồ sơ năng lực về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 28/11/2017 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm phụ tùng phục vụ sữa chữa, bảo dưỡng hệ thống X-ray, kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2016 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu)... về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 25/10/2017 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời thầu.
Đơn vị trúng chào hàng cạnh tranh: Liên danh Công ty TNHH đầu tư Hòa Bình và DNTN Xuân Thiều (Đại diện là Công ty TNHH đầu tư Hòa Bình).
Căn cứ hồ sơ mời thầu của gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển trọn gói Clinker CP50 Hoàng Thạch từ cảng xuất hàng Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đến khu neo cảng Hòn Nét, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thuê vận chuyển trọn gói xi măng rời PCB40 Hoàng Thạch
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thuê dịch vụ vận chuyển nội địa trọn gói clinker CPC50 Hoàng Thạch phục vụ xuất khẩu năm 2017-2018, kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2016 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng vận chuyển clinker (có đóng dấu sao y bản chính) về Xí nghiệp tiêu thụ chậm nhất là ngày 31/8/2017 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh.
Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn Quý nhà thầu đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu, gói thầu “Cung cấp bộ gầu nâng Z1J01” ngày 03/8/2017
Kết quả chào hàng gói thầu: Cung cấp Magnesia-Alumina Spinel điện chảy (AM70) cho Nhà máy VLCL Kiềm tính Việt Nam
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh