Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Vỏ bao PP dán đáy" để đóng bao xi măng, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 12/07/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Thư mời chào giá.
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Bao jumbo, sling" để đóng bao xi măng, kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 12/07/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Thư mời chào giá.
Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng cảm ơn Quý công ty đã tham gia hồ sơ dự thầu gói thầu "Cung cấp phụ gia công nghệ dùng cho sản xuất xi măng rời"
Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm"Magnesia-Alumina Spinel điện chảy", kính mời các nhà thầu quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng kí kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2018 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà thầu) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 24/06/2019 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi đơn hàng.
Căn cứ QĐ 2039/XMHT-VT&CCƯ ngày 18/6/2019 v/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu"Cung cấp búa đập đá vôi PP2533"
Kết quả đấu thầu ( Cung cấp bê tông chịu nhiệt)
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT, sau khi xem xét đánh giá HSDT của các nhà thầu, Cty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT, sau khi xem xét đánh giá HSDT của các nhà thầu, Cty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT, sau khi xem xét đánh giá HSDT của các đơn vị, Cty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong HSMT, sau khi xem xét đánh giá HSDT của các đơn vị, Cty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh