Kết quả gói thầu (cung cấp đất giàu Fe 2019) (23/01/2019 8:22:19 SA)
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Viem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả:
1-Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư Hòa Bình.
2-Giá trúng thầu: 18.513.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT 10% & giao hàng tại kho Cty xi măng Vicem Hoàng Thạch)
3-Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ khi hai bên ký hợp đồng.