Mua sắm
Kết quả chào hàng gói thầu (Đất giàu sắt các tháng cuối năm 2017) Cập nhật lúc: 15/09/2017
Đơn vị trúng chào hàng cạnh tranh: Liên danh Công ty TNHH đầu tư Hòa Bình và DNTN Xuân Thiều (Đại diện là Công ty TNHH đầu tư Hòa Bình).
Đơn vị trúng chào hàng cạnh tranh: Liên danh Công ty TNHH đầu tư Hòa Bình và DNTN Xuân Thiều (Đại diện là Công ty TNHH đầu tư Hòa Bình).
Giá trúng chào hàng cạnh tranh: 7.392.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
(Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm chín hai triệu đồng).


Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh