Mua sắm
Thông tin kết quả đấu thầu gói "thuê KT đá vôi silic, đá vôi PNL đỉnh 1 Núi Han năm 2018" Cập nhật lúc: 12/01/2018
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả:
1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Đức Dương.
2. Phạm vi cung cấp và giá đề nghị trúng thầu cụ thể như sau:
- Thuê khai thác đá vôi silic, đá vôi phi nguyên liệu đỉnh 1 Núi Han năm 2018.
- Tổng số lượng: 110.000 tấn đá vôi Silic; 300.000
m3
đá vôi phi nguyên liệu.
- Tổng trị giá trúng thầu: 12.858.406.000 đồng (Mười hai tỷ, tám trăm năm tám triệu, bốn trăm linh sáu nghìn đồng).


Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh