Mua sắm
Thông tin kết quả đấu thầu gói "thuê KT đá vôi đỉnh Đông Nam Áng Dâu năm 2018" Cập nhật lúc: 12/01/2018
Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu, sau khi xem xét đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả:
1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Đức Việt 568.
2. Phạm vi cung cấp và giá đề nghị trúng thầu cụ thể như sau:
- Thuê khai thác đá vôi đỉnh Đông Nam Áng Dâu năm 2018.
- Tổng số lượng: 220.000
m3
.
- Tổng trị giá trúng thầu: 10.822.240.000 đồng (Mười tỷ, tám trăm hai hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng).


Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh