Clinker
Clinker Cập nhật lúc: 13/04/2011

  CPC là ký hiệu clinker xi măng poóclăng.
 
Các trị số 50, 60 là hoạt tính cường độ của clinker xi măng poóclăng thương phẩm tính bằng N/mm2.

Clinker

 

Chỉ tiêu chất lượng Clinker
 • Tên chỉ tiêu

  Mức

  CPC 50

  CPC 60

  1. Hoạt tính cường độ, N/mm2, không nhỏ hơn.

      - 3 ngày ± 45 phút

      - 28 ngày ± 8 giờ.

   

  25

  50

   

  30

  60

  2. Hệ số nghiền, không nhỏ hơn

  1,2

  3. Cơ hạt:

      - Nhỏ hơn 1mm, %, không lớn hơn.

      - Nhỏ hơn 25mm và lớn hơn 5mm, %, không nhỏ hơn

   

  10

  50

  4. Hàm lượng canxi oxit (CaO), %

  Từ 58 đến 67

  5. Hàm lượng silic oxit (SiO2), %

  Từ 18 đến 26

  6. Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), %

  Từ 3 đến 8

  7. Hàm lượng sắt oxits (Fe2O3), %

  Từ 2 đến 5

  8. Hàm lượng magiê oxits (MgO), %, không lớn hơn

  5

  9. Hàm lượng canxi oxit tự do (CaOtd), %, không lớn hơn

  1,5

  10. Hàm lượng kiềm tương đương.

      Na2Otd = Na2O + 0,658 K2O, %, không lớn hơn

   

  1,0

  11. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

  0,75

  12. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn

  1,0

  13. Độ ẩm, %, không lớn hơn

  1,0Gửi ý kiến
* Họ tên
*Email
Địa chỉ
*Nội dung
*Nhập mã:
 
Chất lượng
Phim tư liệu
Ảnh tư liệu
Giải bóng đá nhi đồng (U10) – Cup Vicem Hoàng Thạch 2016
Liên kết
Dự báo thời tiết
T.P Hà Nội
T.P Đà Nẵng
T.p Hồ Chí Minh